Affärsjuridik

affärsjuridikIbland behöver du som företagare hjälp utöver den löpande bokföringen, vanligt förekommande är affärsjuridisk rådgivning. För många mindre och medelstora företag finns inte behov och framför allt inte lönsamhet i att ha en egen affärsjurist anställd.

På Tullinge Företagsbyrå har vi goda kunskaper i affärsjuridik och kan vara behjälpliga i olika situationer som du som företagare kan ställa inför. Det kan behövas rådgivning i större eller mindre affärstransaktioner, försäljning eller förvärv av företag eller kanske inför en etablering utomlands eller upprättande av kommersiella avtal.

Inom affärsjuridik kan vi hjälpa dig med följande;

Assistans vid företagsöverlåtelser

  • Värdering av företag och dess inkråm såsom varulager, patenträtter, varumärken och andra tillgångar.
  • Upprättande av köpeavtal och övriga nödvändiga handlingar.
  • Aktieägaravtal/kompanjonavtal

Företagsrekonstruktioner och val av alternativ vid obeståndssituationer

  • Försäljning av företaget/bolaget
  • Rekonstruktion
  • Likvidation
  • Konkursansökan

Som småföretagare oavsett vad du bedriver för verksamhet är det mycket man måste ta hand om själv och mycket man måste vara insatt i. För att stå er i konkurrensen i dagens affärsverksamhet behövs god kunskap om exempelvis arbetsrätt, avtal och förhandlingar. Att ta hjälp med affärsavtal är en god investering och många gånger en enorm trygghet om något mot förmodan skulle gå fel.

Tveka inte med att kontakta oss redan idag för hjälp med affärsjuridiska frågor, välkommen!