Redovisningstjänster

parmar_1Behöver ni hjälp med löpande bokföring och/eller andra administrativa områden kring ditt företags bokföring har du kommit helt rätt.
Inom redovisning erbjuder vi följande tjänster:

Redovisning

Lämna ditt bokföringsmaterial till oss månadsvis eller efter annan överenskommen period. Vi ombesörjer löpande bokföring, upprättar momsdeklarationer, skatteuppbörder samt övriga deklarationer och ekonomiska rapporter. Vid årets slut ordnar vi med bokslut, revision och nödvändig deklaration för företaget och i förekommande fall även för dig.

Löneadministration

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med allt inom löneadministration inklusive kontrolluppgifter till skatteverket.

Fakturaservice

Har du inte tid eller lust att sammanställa underlag till fakturor och därefter utföra själva faktureringen så kanske vi kan hjälpa dig. Vi har de rutiner och administrativa hjälpmedel som gör arbetet lite smidigare för dig.

När du gjort i ordning faktureringsunderlagen så skickar du de till oss på lämpligt sätt. Vi ordnar sedan med utskriften av fakturorna och sänder de till kunden.

Revision

Vi har ett mycket gott samarbete med flera revisorer. Både godkända och auktoriserade revisorer. De av oss anlitade revisorerna känner oss och våra arbetsmetoder väl och det underlättar det praktiska revisionsarbetet och det besparar en del av den annars tidskrävande rutinkontrollen av den löpande redovisningen.
Vi gör inte själva revisionen eftersom den som sköter den löpande förvaltningen och eller lämnar löpande ekonomisk rådgivning i ett AB enligt lag inte samtidigt får vara revisor.